Malūnai  
 
Grūdų malūnas su įsiurbiamąją žarna
Žaliavų svėrimo įrenginys, malūnas ir maišyklė